Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου,
κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ λάμπρυνόν μου
την στολήν της ψυχής,
φωτοδότα, και σώσον με.

Φωτογραφίες από την αποψινή ακολουθία του Νυμφίου στον Αη Γιάννη στο Κιβέρι.

Όπως σημειώνει ο π. Πέτρος Αθανασόπουλος, προϊστάμενος του Ι.Ν. “Βαριά η καρδιά μας και η ατμόσφαιρα, όχι λόγω κατανύξεως, διότι ο Χριστός είναι Ζωή, Ανάσταση, χαρά, αλλά λόγω της απουσίας των αγαπημένων προσώπων σας. Είστε στη σκέψη μας. Ευχόμαστε στο Θεό να μην περάσουμε πάλι τέτοια “σταυρωμενη” Μεγάλη Εβδομάδα. Άς στρέψουμε το βλέμμα μας αδελφοί μου στην Ανάσταση! Καλό σας βράδυ! Ο Θεός μαζί μας.