Στήριξη μέχρι το τέλος στη νέα προσπάθεια που γίνεται!!!
Δηλώσεις έως Σάββατο πρωί.

Η τιμή θα εξαρτηθεί ανάλογα τη συμμετοχή (μ.ο.13-15€).
Αναχώρηση 13:00 από λαϊκή αγορά.