Η Ε.Π.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ανακοινώνει τη λειτουργίας της Σχολής Προπονητών  UEFA-Dτο το χρονικό διάστημα 23-24/2/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών στην τοπική Ε.Π.Σ.

(Πληροφορίες στην ΕΠΣ Αργολίδας ,τηλ. 2752028744,fax 2752025002,e-mail epsargolidas@gmail.com).

Ε.Π.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ